Wie ben ik? -Mijn Droom

 

Hervé Missiaen

Bedrijfsleider | visionair | kunstenaar | auteur | facilitator | wereldreiziger | Torres Vedras Portugal | 100 Vlaamse Titanen | Vlaanderen terug op de wereldkaart | nieuw socio-economisch model | 196-titans-of-this-world-2 | reset van de wereld | hernieuwd vertrouwen 21ste eeuw | Land der Blinden | reus Polyphemus |

 

Hervé Missiaen, een Belgische ondernemer met veelzijdige talenten, ontpopt zich als een moderne renaissancefiguur, die de werelden van het bedrijfsleven, de kunst en de mondiale verkenning verenigt tot een tapijt van inspiratie en innovatie. Vanuit de levendige stad Torres Vedras-Lissabon, Portugal, orkestreert hij een grootse symfonie van ideeën en idealen, gevoed door een meedogenloos streven naar wijsheid en vooruitgang.

Met een wetenschappelijke achtergrond in de economie en een schat aan ervaring in het leiden van internationale ondernemingen in acht taalzones, beschikt Missiaen over een scherp inzicht in het ingewikkelde web van politiek en economie dat onze wereld vormgeeft. Toch reiken zijn ambities veel verder dan de bestuurskamer, omdat hij de collectieve wijsheid van 100 prominente Vlamingen wil benutten, elk een titaan op zichzelf.

Deze Vlaamse Titanen, emblematisch voor een rijk cultureel erfgoed, dienen als bakens van inspiratie voor Missiaens visie op een menselijker samenleving die geschikt is voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Door middel van interviews en portretten wil hij hun inzichten distilleren tot een gezamenlijk meesterwerk, dat grenzen en ideologieën overstijgt om een nieuwe koers voor de mensheid uit te stippelen.

In de nasleep van de COVID-19-pandemie ziet Missiaen een kans voor diepgaande maatschappelijke transformatie, waarbij ze de crisis beschouwt als de waarschuwing van Moeder Aarde tegen ons roekeloze rentmeesterschap. Terwijl de wereld worstelt met onzekerheid, voorziet hij een politieke en sociale reset, waarbij de stemmen van de jeugd weerklank vinden in de roep om verandering.

Vlaanderen, ooit bekend om zijn ondernemerszin en visionair leiderschap, bevindt zich nu op drift in een zee van stagnatie en angst. Toch blijft Missiaen standvastig in zijn overtuiging dat vernieuwing mogelijk is, niet alleen voor Vlaanderen, maar als baken van hoop voor de hele wereld.

In zijn uitnodiging om naar het Land der Blinden te reizen, laat Missiaen ons kennismaken met Polyphemus, de enigmatische reus die de veerkracht en vernieuwing van de Vlaamse geest belichaamt. Terwijl Polyphemus door de landschappen van Vlaanderen en daarbuiten dwaalt, herinnert zijn aanwezigheid aan het potentieel voor transformatie dat in ons allemaal schuilt.

Met de blik van een adelaar vervolgt Missiaen zijn zoektocht, waarbij hij continenten doorkruist op zoek naar de 196 Titans of This World, elk een bewijs van het grenzeloze potentieel van het menselijk vernuft. En te midden van deze odyssee nodigt hij iedereen uit die op zoek is naar authenticiteit en inspiratie, en wenkt hen om zich bij hem aan te sluiten in Torres Vedras-Lissabon, waar dromen de vlucht nemen en toekomsten worden gesmeed.