Gedeelde ‘Visie’ op mijn Wereld

De geschiedenis leert ons dat president Kennedy eind jaren vijftig aan het hoofd kwam te staan van een zeer gefragmenteerde, gedesintegreerde en angstige Amerikaanse samenleving. We herinneren ons allemaal zijn geniale idee om enkele jaren later te landen op de maan, als een trigger, een beweegreden om 'angst' te doden en deze te transformeren naar vertrouwen toe.

En weet je wat? Zelfs de vaatwasser, de poetsvrouw en de glazenwasser waren net zo belangrijk als de astronauten zelf. Ze werkten keihard samen naar dit vooropgestelde doel. Alle gevoelens van 'angst' verdwenen. Iedereen had een duidelijke missie, het USA ruimteschip moest en zou op de maan landen. Point final.

In analogie met dit verhaal zijn wij allen bij machte om ook een nieuwe toekomstgerichte beweegreden uit te denken om onze eigen leefwereld te verbeteren, waar ook ter wereld.

Het merendeel van de geinterviewde Titanen vindt dat we ons best richten op de rennaissance van onze eigen jeugd, …ja, die groep van mensen die vandaag slechts 20% vertegenwoordigt van onze bevolking, maar wel … 100% van onze toekomst !!

“Onze jeugd en onze jongeren omvormen tot bijvoorbeeld die “individuen" die zich gerespecteerd, geliefd en gewaardeerd voelen. Dit lijkt ons zeker een haalbare start.                                                 

Het politiek landschap wordt morgen herschreven. Meer dan ooit moet elke leefwereld of land vandaag al een pool van humanistische leiders creëren, aantrekken, opleiden, motiveren en koesteren met één visie en één lang termijnsengagement ten voordele van diens jeugd.

In hun besluitvormingsproces zullen deze nieuwe leiders met de hogere raad van experten, politici, ondernemers, kunstenaars, sporters, academici, filosofen,… rekening houden. Kleurrijke en creatieve masterminding zal het resultaat zijn.

Voel je nu ook al de mogelijke impact die deze insteek zou kunnen hebben op Vlaanderen, op haar inwoners, op België, op Europa, op de wereld?