Gedeelde ‘Missie’ voor Vlaanderen

Het geplande resultaat van Kennedy’s Visie (= zijn missie) was dat het ‘USA ruimteschip’ enkele jaren later op de maan moest landen. Tout court.

Vertaald naar een nieuw Vlaams verhaal zal de heropwaardering van onze Vlaamse jeugd als ‘gerespecteerde individuen’ uiteindelijk resulteren in een constante aanvoer van superopgeleide en gemotiveerde medewerkers, bedienden en arbeiders als de belangrijkste basis om naast technologie gevoelige KMO’s ook heuse multinationals aan te trekken. Precies die meerwaarde aan super opgeleide medewerkers zorgen er uiteraard voor dat ook multinationals hier in Vlaanderen blijven en ook op een eerlijke manier ‘bijdragen’.

Onze gedeelde Missie voor Vlaanderen kan je formuleren als het helpen bijdragen aan “Kruisbestuiving tussen enerzijds

 #1. deze nieuw gecreëerde gemotiveerde jongeren en anderzijds #2. de ervaring van doorwinterde experts.

Deze beweging zal een toevoer van economische, culturele en spirituele resultaten doen ontstaan. Deze zullen uiteindelijk Vlaanderen kleur geven en terug op de wereldkaart  positionneren".

En waar ligt de start dan denk je ? Educatie en totaal vernieuwde leerprogrammas

Onderstaand zie je een voorbeeld van kruisbestuiving die reeds eerder plaatsvond tussen jonge en minder jonge, lees ervaren ondernemers, politici, economen, sprekers, schrijvers, storytellers,… in het Huis van de Reus.