Corona schrijft Brief

 

 

“STOP,  Stop gewoon. Beweeg niet meer. Dit is geen verzoek – Dit is een verplichting.  Ik ben er om je te helpen, de supersonische evolutie bereikte haar grenzen, Ik STOP nu uw vliegtuigen, treinen, scholen, winkelcentra en openbare bijeenkomsten. Ik heb de gekke tornado van illusies doorbroken die jou ervan weerhielden onze ogen naar de hemel te richten. Kijk naar de sterren, luister naar het geluid van de zee en de vogels, rol over de weilanden. Pluk een appel uit de boom, lach naar een dier in het bos, adem de lucht in de bergen, luister eens naar je eigen stem. Ik word gedwongen jullie “rat race naar meer” te pauzeren, jullie kunnen God niet vervangen. Jullie zijn de gemeenschappelijke verplichting gewoon vergeten. Ik onderbreek nu de onheilspellende afleidingen door nu deze aankondiging te doen.“Jullie doen het niet goed, niemand van jullie, jullie lijden”

Vorig jaar zetten al die Australische branden de longen van de aarde in vuur en vlam, maar het hield jullie niet tegen, evenmin als de smeltende ijsbergen. Jullie luisteren niet als jullie het zo druk hebben om de trap naar jullie maximale materiële rijkdom op te klimmen. Jullie wereld stort ineen als gevolg van jullie eigen materiële wensen. Maar ik zal jullie helpen. Ik zal die vurige en gevaarlijke stormen in jullie eigen lichaam brengen. Ik zal jullie longen aantasten, ik zal jullie isoleren als een ijsbeer op een ijsberg in de open zee. Kun je nu naar me luisteren?

Jullie doen het niet goed. Ik ben geen vijand, ik ben een boodschapper, een bondgenoot, een kracht die het evenwicht zal herstellen. Luister naar me, ik zal schreeuwen totdat jullie mij verstaan. STOP, …Zwijg,… Luister.

Draai je blik naar de lucht. Hoe ziet die eruit ? Er zijn geen vliegtuigen meer. Wat is er nog meer nodig om jullie tevreden te voelen van de zuurstof die je krijgt. Staar naar de oceaan, hoe ziet deze eruit? Staar naar de rivieren, hoe zien zij eruit? Staar naar de aarde, hoe ziet deze eruit? Staar een tijdje naar jezelf, hoe voel je je?  “Je kunt niet gezond blijven in zo een ziek ecosysteem, HOU  TOCH  OP “

Ik weet dat je je op dit moment zeer bang voelt. Ga niet in op angst, laat angst jullie niet overmeesteren. Luister naar wat ik je te vertellen heb, luister naar mijn wijsheid. Het wordt tijd dat jullie allemaal leren glimlachen met jullie ogen. Ik zal jullie helpen, als je naar me luistert”.#LUISTER