100 Interviews-Focus op Educatie

 

Eerste greep uit opinies vanuit de meer dan 70 -vaak atypische- interviews

 

1. Heropwaardering van de functie 'leraar'.

Om een ​​universele verrijking in onze levensstijl teweeg te brengen en een meer zinvolle perceptie van consumptie en waarde te initiëren, moet volgens de meerderheid der Titanen gestart worden met een totaal nieuw concept inzake educatie naar de jeugd toe. Om die groep van mensen vooral het gevoel te geven om voortaan als gerespecteerde individuen door het leven te gaan, moet de functie van “leraar" volledig worden herzien en ge-upgradet. Een perfecte leraar is immers net als een chirurg die een latent vlammetje in dat kind kan doen ontwikkelen tot een prachtig vuur waar iedereen beter van wordt. De geschiedenis leert immers dat indringers eerst de leraren vermoordden en alle boeken verbrandden om daarna het bestaande onderwijs te veranderden in het hunne. De leraar is immers die persoon die door bijkomende opleiding vooral individueel zijn leerlingen kan screenen naar hun wensen, hun interesses en hun motivatie. Die perfecte leraar moet voor die reden dan ook vergoed worden als een chirurg. 

De kern van het grootste deel van alle onderwijssystemen dateert echter nog steeds jammer genoeg uit de jaren 1800. In deze tijd produceerde 'het onderwijs' stille medewerkers die vaak door ellebogen werk naar boven klommen. Vandaag moet “ellebogen werk" en competitiviteit vervangen worden door “samenwerking". Leren samenwerken is volgens de meerderheid der Titanen een zeer belangrijke taak van de “nieuwe" leraar.

2. Totaal nieuwe schoolprogramma's. Left and right brain education.

Titanen verwijzen enerzijds  naar linker hersenhelft onderwijs  zoals onderwijs inzake 'financiële kennis', onderwijs inzake 'loopbaan', onderwijs inzake 'persoonlijke groei', onderwijs over 'duurzame gezondheid' en anderzijds wordt verwezen naar onderwijs inzake 'relatievorming', inzake lichamelijke en geestelijke 'ontspanning', inzake het leveren van een eigen 'sociale bijdrage', onderwijs inzake het stimuleren van 'empathie', inzake het behoud en verbeteren van het 'milieu', onderwijs inzake 'creativiteit' en 'cultuur'. Dit type onderwijs is vooral gericht om burn-outs te vermijden, lees rechter hersenhelft onderwijs.

Titanen hebben in het verleden bewezen dat ze de uitdagingen van vandaag en morgen nooit uit de weg gingen. We kunnen nu allemaal hun moed, hun kennis en hun inzet waarderen om als eerste deze nieuwe programma's in het onderwijs te helpen ondersteunen en te implementeren.

3. Copieer en verbeter vooral opmerkelijke 'buitenlandse' succesvolle oplossingen.

Als het beste land op het gebied van afvalbeheer Zweden is, waarom zouden we hun systeem dan niet copiëren en verbeteren naar een Vlaams afvalbeheer. Buiten Zweden worden er nog steeds één miljoen plastic flessen per minuut geproduceerd. 91% van deze aantallen wordt NIET gerecycleerd. 

Als het beste onderwijs in Finland te vinden is, waarom sturen we dan geen groep experts om het te analyseren en te verbeteren naar een bovenstaand aangehaald nieuw Vlaams DUAAL onderwijs systeem? 

Enorme hoeveelheden goedkoop geld staan ​​klaar aan de zijlijn, waardoor een breed scala aan culturele en sociale onderzoeksprojecten en nieuwe bedrijfsclusters kunnen worden aangewakkerd. De kunst is om de vele jaren van ervaren ondernemerschap te combineren met de ambitie en het talent van jonge startups. 

4. Start internationale besprekingen om het wereldwijd ziek eco-systeem te herstellen.

Elk jaar wordt door de mensheid meer dan 8 miljoen ton kunststofafval gewoon in de oceanen geworpen, en dit vooral in Azië. In hetzelfde jaar haalt dezelfde mensheid opnieuw een bescheiden 1000 ton op door middel van geavanceerde apparatuur die op speciale schepen is gemonteerd. Iedereen houdt iedereen maar bezig.

 

De cycloop wenst dat zijn Titanen bestaande succesvolle realisaties uit andere landen lokaliseren, copiëren en verbeteren om ze te laten matchen met de Vlaamse manier van leven. Hoogstwaarschijnlijk kan deze aangepaste en verfijnde expertise later worden geëxporteerd naar landen die dat soort uitmuntendheid nodig hebben.

De cycloop wil de samenleving aansporen om opnieuw actie te ondernemen door het vertrouwen in ons eigen kunnen te herstellen. De sleutel is om het beste van alle werelden te kopiëren naar een nieuw Vlaams verhaal toe. En daar hebben we er allen baat bij om alle scheefgegroeide situaties recht te zetten op een eerlijke manier. Wij willen binnenkort de positief ingestelde bevolking aansporen ook hier hun inbreng te doen. Dit Titanen project is een project van en voor Vlamingen.

Hiervoor zullen binnenkort alle Social Media worden ingeschakeld.

” De start is Vlaanderen, het tussenstation is Europa, de podiumplaats de Wereld"